Gongdaobei (Pitcher) # 21623, yixing clay, 130 ml.

€88,00