Ye Sheng Da Ye Bing N2 (Prensado a mano en 2003), sheng pu-erh añejo, 340 g

€70,00 / 50g